Beveiligingssensoren

Home / Produkten / Beveiligingssensoren

Optimale uitbreiding van de veiligheid in voertuigen met de SatSENS-familie

Observatie en tracking van objecten en voertuigen is de basis van alle beveiligings- en telematicasystemen. Zonder intelligente sensoren in het object die situaties betrouwbaar monitoren en evalueren, biedt geen enkel systeem optimale beveiliging.

Voor ons is de sensortechnologie het belangrijkste onderdeel van ons allesomvattende beveiligingsconcept.Daarom ontwikkelen we al meer dan 20 jaar intelligente sensoren voor geavanceerd verzamelen van data.

We bieden verschillende oplossingen via onze SatSENS-familie. Van tankmonitoring tegen dieseldiefstal tot laadruim- en goederenmonitoring via speciale, voorspellende en intelligente sensoren.

Intelligente uitbreiding van uw beveiligingsoplossing

De SatIO-2 is een onafhankelijke logic-controller met een verscheidenheid aan digitale in- en uitgangen en seriële communicatie-interfaces. Verder heeft het een ingebouwd datageheugen met uitwisselbare MicroSD-kaarten.

Het voordeel van de SatIO-2 is vooral duidelijk bij het gebruik van meerdere sensoren en reactoren, die met elkaar moeten worden aangesloten op een trackingysteem. Naast de combinatie van alle sensoren tot één module en de gebundelde relais, kan de SatIO-2 ook zelfstandig een procedurelogica volgen van verschillende ingangssignalen en taken en acties onafhankelijk uitvoeren zonder een ander intelligent systeem op de achtergrond te hebben.

Het systeem is pupulair, speciaal vanwege het ontwerp als OEM-systeem bij gebruik van trackingsystemen van derden in combinatie met de sensoren van de SatSENS-familie.

Datasheet

Het intelligente sluitsysteem voor uw goederenbeveiliging op transportgebied

De SatLOCK is ontworpen om te gebruiken als intelligent, elektronisch slot voor een grote verscheidenheid aan objecten zoals Opleggers, containers, trailers, etc..

De elektronische, geïntegreerde besturingseenheid garandeert maximale veiligheid en programmagestuurde besturing, die op elk moment kan worden gewijzigd, afhankelijk van de toepassing.

De SatLOCK wordt ontgrendeld door een aangesloten toetsenbord met een constant veranderende code. Het kan ook op afstand worden geopenend via een softwareplatform vanuit het beveiligingscentrum.

Een verbinding met telematica en trackingsystemen, zoals apparaten uit de SatMOS®-familie, maakt het mogelijk om elektronische vergrendeling op afstand te bedienen met behulp van SMS- en / of GPRS-communicatie. De SatLOCK is dus het optimale beveiligingscomponent voor mobiele en bewaakte objecten.

Vooral door het ontwerp als OEM-systeem in combinatie met SatIO-2 is het systeem erg populair bij het gebruik van trackingsystemen van derden, ook in combinatie met de sensoren van de SatSENS-familie.

Datasheet

Professionele sensoren om grote ruimtes/laadruimtes te bewaken

SatSENS.4d worden voornamelijk gebruikt bij de bewaking van grotere ruimtes zoals de laadruimte van een trailer of container.

De onafhankelijke sensoren voor licht en beweging kunnen op elk moment nauwkeurig en veilig reageren en beide waarden kunnen onafhankelijk worden geëvalueerd. De kracht van de module zit vooral in het bijna 360 ° panoramische zicht.

Datasheet

Tanksensor voor detectie en melding van dieseldiefstal

Brandstofdiefstal neemt jaar na jaar toe, vooral voor vrachtwagens die veel onderweg zijn en bouwmachines die vaak in afgelegen gebieden geparkeerd staan. Het is niet altijd het brandstofverlies dat tot een omzetdaling leidt, maar eerder het daarmee samenhangende falen van de machine, aangezien de machine eerst moet worden bijgetankt of niet direct kan worden gebruikt. De daarmee gepaard gaande milieuvervuiling en extra rijkilometers mogen niet worden onderschat. Het verlies van diesel in een koelunit is bijzonder delicaat. Als de koelunit niet meer werkt, bederven de goederen. Onze oplossing is de combinatie van SatMOS®.frigo en SatSENS.fuel.

De SatSENS.fuel is daarom speciaal ontwikkeld voor deze monitoring van het vulniveau van brandstoftanks om dergelijke situaties te herkennen en te rapporteren. Dankzij de zeer nauwkeurige meting in het millimeterbereik zijn zelfs kleine verliezen te herkennen.

Verder werd bijzondere aandacht besteed aan het installatiegemak op de sensor. De montage gebeurt daarom alleen door verlijming onder de tankbodem, boren of wisselen van de tank is niet nodig. Dit maakt de installatie ook snel en goedkoop en zorgt toch voor een maximaal beveiligingsniveau.

Datasheet

Alarmering bij binnendringen van gas om personen te beschermen

Niet alleen in het transportgebied van waardevolle goederen, ook in het privégebied, b.v. Bij kamperen beginnen overvallen en overvallen vaak met het bedwelmen van chauffeurs / bewoners met in de handel verkrijgbare gassen.

De SatSENS.gas met zijn akoestisch alarm is niet alleen ontwikkeld om deze gevaarlijke aanvallen te voorkomen, maar ook om de getroffenen tijdig te waarschuwen.

De focus van dit product ligt duidelijk op het waarschuwen van mensen die zich in de buurt van de sensor bevinden. Dit wordt eenvoudig bereikt doordat het geluidssignaal bij een alarm een ​​overeenkomstig volume heeft om indien nodig slapende mensen wakker te maken. Het product is zo gemaakt dat het onafhankelijk en zonder andere componenten kan alarmeren. Omdat gasophoping in sommige situaties normaal is, bijvoorbeeld tijdens het koken, heeft het systeem een ​​schakelaar om de functie uit te schakelen.

Datasheet

Alle genoemde sensoren kunnen direct worden aangesloten op de trackingsystemen van SatMARS of kunnen door derden worden gebruikt met onze intelligente logic module SatIO-2.

De SatLOCK-1 is het hoogtepunt van de SatMARS-accessoirecatalogus, een intelligent, flexibel sluitsysteem, onmisbaar voor veel verschillende toepassingsgebieden in de transportsector of voor speciale toepassingen waar een programmeerbare motor vereist is.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.